Sazebník služeb
Sazebník služeb

Sazebník je platný od 1.11.2011.
Ceny jsou uvedeny za 1 úkon, pokud není stanoveno jinak.

Sazebník poskytovaných služeb je určen k úhradě poskytovaných sociálních služeb u těch uživatelů sociální služby, kteří nemají přiznán „Příspěvek na péči”. (Příspěvek na péči je poskytován dle Zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.)

Ranní hygiena a večerní hygiena
Částečná pomoc (zaměstnanec donese klientovi lavórek s vodou a hyg. potřeby) 12,-
Úplná pomoc (zaměstnanec donese klientovi lavórek s vodou, hyg. potřeby a pomůže klientovi provést hygienu) 37,-
Celková koupel – sprchování
Částečná pomoc (Klient dojde do koupelny, svlékne se sám, sprchování provádí s pomocí zaměstnance, klient se obleče sám) 30,-
Úplná pomoc (Zaměstnanec doprovodí (doveze) klienta do koupelny, klienta svlékne, osprchuje, obleče a doprovodí (odveze) klienta na pokoj) 80,-
Stříhání nehtů
(Zaměstnanec provede u klienta stříhání nehtů) 10,-
Pomoc při použití WC křesla
(Zaměstnanec pomáhá klientovi na WC křeslo, zaměstnanec pomáhá klientovi z WC křesla, zaměstnanec sleduje a provádí hygienu WC křesla) 20,-
Holení
(Zaměstnanec provede u klienta stříhání holení) 25,-
Výměna inkontinentních pomůcek
Úplná pomoc (Zaměstnanec přinese klientovi inkontinentní pomůcky, pomůže klientovi s výměnou, použité odnese) 23,-
Péče o kůži (aplikace masti)
(Zaměstnanec provede u klienta péči o pokožku) 15,-
Polohování, vysazování
(Zaměstnanec provádí změnu polohy klienta na lůžku, zaměstnanec klienta posadí do křesla) 14,-
Pomoc při svlékání a oblékání osobního prádla
Částečná pomoc (Zaměstnanec pomůže klientovi upravit oblečení, použité odnese do prádelny) 7,-
Úplná pomoc (Zaměstnanec po domluvě s klientem donese osobní oblečení ze skříně, oblékne a svlékne klienta, použité oblečení odnese do prádelny) 15,-
Manipulace s osobním prádlem
(Zaměstnanec uloží se souhlasem klienta osobní prádlo do jeho skříně) 12,-
Označení osobního prádla
(Zaměstnanec označí osobní prádlo uživatele při umístění do zařízení předem domluveným symbolem tak, aby nedošlo k případné záměně prádla (zpravidla našitím čísla)) 100,-
Úklid skříně a nočního stolku
(Zaměstnanec se souhlasem klienta uklidí klientovi noční stolek nebo jeho skříň) 15,-
Pomoc při jídle
Částečná pomoc (Zaměstnanec klientovi naporcuje stravu, pomůže klientovi dle potřeby) 10,-
Úplná pomoc (Zaměstnanec podává stravu imobilním klientům. Zaměstnanec pomáhá při stravování klientovi) 40,-
Pomoc při chůzi mimo budovu, doprava na invalidním vozíku mimo budovu
(Zaměstnanec doprovodí klienta na vycházce mimo budovu) 80,- / 1 hod.
Donáška pošty
Zaměstnanec donese poštovní zásilku, časopis, noviny přímo klientovi. Zaměstnanec pomůže klientovi přečíst korespondenci, popř. mu sjedná schůzku s kompetentním zaměstnancem, který mu pomůže korespondenci vyřídit 15,-
Úschova cenných věcí
(Klient má uschovány cenné předměty v trezoru u sociálních pracovníků, kteří vedou evidenci o uschovaných věcech) 5,- / 1 den
Vedení depozit
(Vedení hotovostních depozit klienta, evidence hotovosti, výpisy z pokladny, výběr a evidence doplatků za léky) 10,- / 1 den
Nákup Jednota Plaveč
(Zaměstnanec nakoupí klientovi drobný nákup a předá nákup klientovi) 30,-
Nákup mimo obec
(Zaměstnanec nakoupí klientovi mimo obec Plaveč a předá nákup klientovi) 80,- / 1 hod.
Doprovod k lékaři
(Zaměstnanec provede doprovod klienta k lékaři) 80,- / 1 hod.
Doprovod na úřady
(Zaměstnanec doprovodí klienta na úřad – Obecní úřad, pošta, obchod, městský úřad apod.) 80,- / 1 hod.
Pomoc při komunikaci s úřady
(Zaměstnanec pomáhá klientovi při vyřizování svých osobních záležitostí s úřady. Zaměstnanec pomáhá klientovi při vyplnění tiskopisu, psaní dopisů, odeslání korespondence, telefonický kontakt s úřady apod.) 25,-
Rychlý kontakt
Kontaktujte nás na telefonu
515 252 250
Aktuality
  • 11.09.2021
    SOBOTNÍ HUDEBNÍ ODPOLEDNE S DOBROVOLNÍKY Z ADRY
  • 19.08.2021
    letní opékání
Seznam všech aktualit
Užitečné odkazy
Počasí