Charakteristika služeb

Charakteristika služeb

Domov pro seniory Plaveč, příspěvková organizace je zařízením sociální péče, poskytující pobytové sociální služby Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem.

Služby obsahují tyto základní činnosti:

 1. poskytnutí ubytování
 2. poskytnutí stravy
 3. pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 4. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 5. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 6. sociálně terapeutické činnosti
 7. aktivizační činnosti
 8. pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
Virtuální prohlídka
Virtuální prohlídka
Rychlý kontakt
Kontaktujte nás na telefonu
515 252 250
Aktuality
 • 16.07.2019
  „SPOLUPRÁCE S TYFLOSERVISEM BRNO“
 • 09.06.2019
  „MEZIGENERAČNÍ DEN V DpS PLAVEČ“
Seznam všech aktualit
Užitečné odkazy
Počasí