Aktuality
ZAŘÍZENÍ BYL UDĚLEN CERTIFIKÁT KVALITY ČALS - VÁŽKA
01.01.2020

Dne 16.12.2019 byl udělen Domovu pro seniory Plaveč (poskytované sociální službě domov se zvláštním režimem) certifikát kvality VÁŽKA a to na základě auditu, který byl realizován dne 8.11.2019. Audit provedl v zařízení auditorský tým České alzheimerovské společnosti: Mgr. Miroslava Kouřilová a Mgr Michalela Peškeová. Hodnocení kritérií dosáhlo v souhrnu 86,05 bodů a ČALS udělila Domovu pro seniory Plaveč pro službu DZR certifikát Vážka ve vyšší úrovni „Konzultováno ČALS“. Certifikát Vážka uděluje Česká alzheimerovská společnost provozovatelům zařízení, poskytujících kvalitní služby pro lidi s demencí. Dále viz odkaz ČALS na našich stránkách. -Kr

„VÁNOČNÍ VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ ZŠ MIKULOVICE A DĚTÍ MŠ PLAVEČ“
11.12.2019

Dne 11. prosince 2019 zde již tradičně vystoupili žáci ze ZŠ Mikulovice a děti z MŠ Plaveč, aby potěšili přítomné uživatele DpS Plaveč připraveným pěveckým a hudebním Vánočním programem. Za krásné vystoupení děkujeme žáků a paním učitelkám a panu řediteli a těšíme se na další spolupráci v roce 2020. –Kr

„PŘEDVÁNOČNÍ VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ ZŠ KRAVSKO“
10.12.2019

Dne 10. prosince 2019 přijeli potěšit uživatele služeb svým předvánočním vystoupením žáci ze Základní školy Kravsko. Za krásné pěvecké, hudební a recitační vystoupení děkujeme všem žákům a paním učitelkám a těšíme se na další spolupráci v roce 2020. –Kr

„PEČENÍ SVATEBNÍCH BUCHTIČEK S UČNI SOŠ a SOU Znojmo“
08.11.2019

Dne 8. listopadu 2019 proběhlo v Domově pro seniory Plaveč setkání učňů 1. ročníku oboru cukrář ze SOŠ a SOU Znojmo s uživateli služeb. Tímto chceme pochválit přítomné učně s paní učitelkou, za tuto společnou aktivitu, kdy žáci předvedli praktickou ukázku výroby svatebních buchtiček. Všichni byli velice šikovní, nejen že se jim povedly buchtičky krásně upéct, ale navíc velmi dobře komunikovali s klienty, které aktivně zapojili do této práce a společně si zavzpomínali na dobu jejich mládí. Děkujeme za aktivitu a těšíme se na další spolupráci i v příštím roce. -Kr

„DpS PLAVEČ OBDRŽEL ÚČELOVĚ URČENÝ PENĚŽITÝ DAR“
20.11.2019

Dne 2. listopadu 2019 se zúčastnil pan ředitel Ing. František Vybíral „Benefičního koncertu pro nadační fond Pomáháme Znojemsku, na který byl pozván. Koncert se konal v Městském divadle ve Znojmě. Nadační fond Pomáháme Znojemsku založil senátor Pavel Štohl s cílem, aby lidé v našem okrese měli v rámci svých možností co nejlepší podmínky k aktivnímu životu. V rámci koncertu bylo představeno 6 subjektů, mezi něž bylo rozděleno celkem 260.000Kč. Jedním z obdarovaných byl i Domov pro seniory Plaveč, který obdržel účelově určený peněžitý dar ve výši 35.000Kč k zakoupení polohovacího křesla pro klienty zařízení. Za poskytnutí daru tímto děkujeme a těšíme se na další spolupráci. –Kr

Virtuální prohlídka
Virtuální prohlídka
Rychlý kontakt
Kontaktujte nás na telefonu
515 252 250
Aktuality
Seznam všech aktualit
Užitečné odkazy
Počasí