Aktuality
„UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU V DPS PLAVEČ“
12.09.2019

Dne 12. září 2019 bylo v DpS Plaveč slavnostně zahájeno vzdělávání pro uživatele sociálních služeb a to prostřednictvím lektorů Univerzity třetího věku realizované Masarykovou univerzitou Brno. Kurz obsahuje 6 přednášek. Cílem je rozvoj kognitivních funkcí a zkvalitnění života seniorů. Slavnostní ukončení je plánováno na 24. října 2019 za účasti rodinných příslušníků, přátel uživatelů služeb a zástupců Masarykovy univerzity. –Kr

„SPOLEČNÉ PODZIMNÍ AKTIVITY S DĚTMI Z MŠ PLAVEČ“
11.09.2019

Dne 11. září 2019 se konala ve společenské místnosti jedna z dalších společných aktivit v rámci plánu na školní rok 2019/2020, který máme vypracovaný s Mateřskou školou Plaveč. Jednalo se o společné podzimní tvoření uživatelů služeb s dětmi z místní mateřské školy - pro výzdobu společných prostorů a pokojů. Ve vstupní části do Hlavní budovy vznikla také výstavka sklizně podzimních plodin. -Kr

„PREZENTACE NA DNI SOCIÁLNÍCH SLUŽEB – ZNOJMO 2019“
04.09.2019

Dne 4. září 2019 pořádalo město Znojmo a Komunitní plánování sociálních služeb Znojemska ve spolupráci s poskytovateli sociálních služeb 10. ročník „Dne sociálních služeb aneb jeden svět pro všechny“, který se uskutečnil na Horním náměstí ve Znojmě od 10:00 do 17:00 hodin. Domov pro seniory Plaveč zde rovněž prezentoval své služby. V letošním roce zde vystoupili i uživatelé služeb společně s Dr. Petrem Veletou, který v DpS Plaveč působí jako konzultant ČALS v rámci projektu JMK – GOS v rámci taneční aktivity – metody EXDASE. Děkujeme městu Znojmu za pořádání této akce a veliké poděkování patří i panu Dr. Veletovi za spolupráci s naší organizací. -Kr

Související dokument si můžete stáhnout zde.

„ZAHRADNÍ SLAVNOST SPOJENÁ S OTEVŘENÍM ZAHRADNÍHO DOMKU“
07.08.2019

Ve středu 7. srpna 2019 v Domově pro seniory Plaveč proběhla ,,Zahradní slavnost“, kde došlo k slavnostnímu otevření nově upraveného parku sloužícímu k aktivizaci uživatelů sociálních služeb. Park slouží především k setkávání uživatelů služeb se svými rodinnými příslušníky a aktivitám pořádaných Domovem. V areálu parku jsou vysázeny nové stromy, bohaté květinové záhony a jsou zde vybudována nová posezení a chodníky. Slavnostně se otevřel i zahradní domek, jehož součástí je kuchyňka, která je k dispozici i blízkým osobám uživatelů služeb, ve které si společně mohou uvařit kávu nebo čaj. Je zde i vybudováno nově posezení, které je kryto střechou a vedle kuchyňky je i WC, takže zde mohou v příjemném prostředí trávit uživatelé služeb se svými blízkými nerušeně i celý den. V rámci pořádané zahradní slavnosti si uživatelé služeb pochutnali na dobrém pivu a na opečeném párku na grilu. Společně jsme si zazpívali i známé lidové písně za doprovodu kytary. Celé odpoledne nám bylo dopřáno slunečné počasí. -Kr

„UŽIVAZELÉ SLUŽEB DpS PLAVEČ PŘIJALI POZVÁNÍ NA DEN PLNÝ POHYBU V DpS SKALICE“
23.07.2019

Dne 23. července 2019 se zúčastnili uživatelé a zaměstnanci Domova pro seniory Plaveč Dne plného pohybu. Na tento sportovní den byli pozváni do Domova pro seniory Skalice. Společně se zde setkali uživatelé ze sedmi pobytových zařízení sociálních služeb, příspěvkových organizací Jihomoravského kraje a Centra sociálních služeb města Znojma. Za konání tohoto společného setkání tímto děkujeme vedení DpS Skalice a všem zaměstnancům, kteří se na této aktivitě podíleli a gratulujeme všem účastníkům. -Kr

Virtuální prohlídka
Virtuální prohlídka
Rychlý kontakt
Kontaktujte nás na telefonu
515 252 250
Aktuality
  • 12.09.2019
    „UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU V DPS PLAVEČ“
  • 11.09.2019
    „SPOLEČNÉ PODZIMNÍ AKTIVITY S DĚTMI Z MŠ PLAVEČ“
Seznam všech aktualit
Užitečné odkazy
Počasí